Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 1
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 5346

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ MẦM NON

STT Đơn vị Website trường Chuyên mục "DẠY HỌC TRỰC TUYẾN"
1 MN 20/10 https://mn20thang10q1.hcm.edu.vn/
2 MN 30/4 https://mn30thang4q1.hcm.edu.vn/
3 MN Bé Ngoan https://mnbengoanq1.hcm.edu.vn/
4 MN Bến Thành https://mnbenthanh.hcm.edu.vn/
5 MN Cô Giang https://mncogiang.hcm.edu.vn/
6 MN Hoa Lan https://mnhoalanq1.hcm.edu.vn/
7 MN Hoa Lư https://mnhoalu.hcm.edu.vn/
8 MN Hoa Quỳnh https://mnhoaquynhq1.hcm.edu.vn/
9 MN Lê Thị Riêng https://mnlethirieng.hcm.edu.vn/
10 MN Nguyễn Cư Trinh https://mnnguyencutrinh.hcm.edu.vn/
11 MN Nguyễn Thái Bình https://mnnguyenthaibinh.hcm.edu.vn/
12 MN Phạm Ngũ Lão https://mnphamngulao.hcm.edu.vn/
13 MN Tân Định https://mntandinh.hcm.edu.vn/
14 MN Tuổi Hồng https://mntuoihongq1.hcm.edu.vn/
15 MN Tuổi Thơ https://mntuoithoq1.hcm.edu.vn/
16 Mẫu giáo Sa Pa https://mgsapaq1.hcm.edu.vn/
17 MN BaBy https://mnbabyq1.hcm.edu.vn/
18 MN Chuồn Chuồn Kim
19 MN Học Viện Sài Gòn https://mnhocviensaigonq1.hcm.edu.vn/
20 MN Ngôi Nhà Nhỏ https://mnngoinhanhoq1.hcm.edu.vn/
21 MN Quốc Tế Thế Giới Trẻ Thơ https://mnthegioitrethoq1.hcm.edu.vn/
22 MN Sân Lá Cọ https://mnsanlacoq1.hcm.edu.vn/
23 Nhóm Trẻ Bồ Câu Nhỏ https://ntbocaunho.hcm.edu.vn/
24 Lop mau giao Ton That Tung
25 Lop mam non Ban Mai
26 Lop mau giao Huyen Sy
27 Lop mau giao Cau Kho
28 Lop mau giao Hoa Hong
29 Lop mau giao Mai Anh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164